KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Otwartość kluczem do sukcesu

 

 

 

 

 

„Otwartość kluczem do sukcesu"  -  nr 2017-1-PL01-KA102-037617
dofinansowany w ramach projektu

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego
przez FRSE ze środków PO WER na zasadach
Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodoweZapytanie ofertowe transport grupa I i II


Zapytanie ofertowe - transport busemCzas trwania projektu: 01.12.2017 - 30.11.2019

Terminy odbywania staży:

I grupa kl IIIA TH         (03-14.09.2018)
II grupa kl IIIA TT         (01-12.10.2018)
III grupa kl IIIA TE        (11-22.03.2019)
IV grupa kl IIIB TH       (01-12.04.2019)

Instytucja pośrednicząca:

APLICAPROPOSTA LDA – Braga mob
Travessa de S. José nº41, 1ºDrt
Braga, Portugalia
Kod pocztowy: 4710–438 São Victor

www.bragamobilityopen.com
e-mail info@bragamobilityopen.com
tel. +351253054659

Instytucję pośredniczącą reprezentuje:

Tiago Costa
Manager
e-mail: info@bragamobilityopen.comRegulamin rekrutacji POWER VET 2017-2019

Aneks Regulaminu rekrutacji POWER VET 2017-2019

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY Formularz Zgłoszeniowy


 Cele Projektu

 1. Rozwinięcie kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy:

 • nabycie doświadczenia zawodowego poza granicami kraju,
 • zdobycie dodatkowych kwalifikacji,
 • zwiększenie zakresu wiedzy zawodowej,
 • podniesienie umiejętności efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach,
 • zapoznanie z kulturą pracy w kraju odbywania praktyki oraz poznanie standardów jakościowych panujących w krajach UE,
 • sprawdzenie umiejętności zawodowych i społecznych w nowych warunkach kulturowych,
 • rozwijanie umiejętności obsługi klienta biznesowego oraz dostosowania indywidualnego pakietu do potrzeb klienta europejskiego,
 • zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników i ich praktycznego wykorzystania,
 • doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego w języku obcym.

 Uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia umiejętności zawodowych z zakresu:

dla zawodu technik hotelarstwa:

 • zasad i specyfiki funkcjonowania hoteli w Portugalii,
 • obsługi urządzeń i oprogramowania komputerowego znajdującego się w recepcji,
 • umiejętności kompleksowej obsługi gościa w recepcji zgodnie z procedurami,
 • umiejętności pracy w dziale służby pięter,
 • obsługi urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości,
 • obsługi konsumentów w restauracji i room service,
 • obsługi bufetu śniadaniowego.

dla zawodu technik obsługi turystycznej:

 • podniesienia poziomu wiadomości o regionach turystycznych Portugalii związanych z wykorzystaniem atrakcji turystycznych tego państwa na potrzeby obsługi ruchu turystycznego,
 • organizacji i sprzedaży imprez turystycznych,
 • udzielania informacji turystycznej,
 • obsługi turysty zagranicznego w biurze podróży i centrum informacji turystycznej,
 • obsługi urządzeń i sprzętu biurowego,
 • wykorzystania systemów rezerwacyjnych,
 • posługiwania się mapami i planami miast portugalskich.

 dla zawodu technik ekonomista:

 • organizacji stanowisk pracy biurowej oraz powiązań w strukturach organizacyjnych portugalskich jednostek organizacyjnych,
 • instrukcji obiegu dokumentów oraz redagowania pism służbowych,
 • analizowania zadań realizowanych w poszczególnych działach instytucji,
 • przyjmowania, wysyłania, rejestrowania i rozdzielania korespondencji,
 • zasad gromadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentów,
 • posługiwania się sprzętem technicznym wykorzystywanym w pracy biurowej,
 • wykorzystywania programów użytkowych w pracy biurowej oraz obsługi interesantów.

2.Niezależnie od kierunku kształcenia uczestnicy projektu wykształcą i rozwiną postawy, które będzie charakteryzowało:

 • zwiększenie elastyczności i mobilności, z uwagi na odległość od kraju ojczystego i wymagania europejskie,
 • szerzenie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury poprzez poznanie tradycji i obyczajów innego państwa europejskiego,
 • nabycie umiejętności pracy w międzynarodowym zespole,
 • rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • doskonalenie umiejętności pracy z wymagającym klientem europejskim,
 • podwyższenie motywacji do dalszego kształcenia, a w perspektywie pracy u zagranicznego pracodawcy (otwarcie na nowe rynki pracy),
 • zwiększenie odpowiedzialności uczestników praktyk za podejmowane decyzje i działania w warunkach zagranicznych,
 • zwiększenie pewności siebie w związku z możliwością pracy w UE,
 • przełamanie bariery językowej oraz zwiększenie motywacji do nauki języków obcych,
 • zwiększenie swojej szansy na rynku pracy krajowym i zagranicznym,
 • promowanie naszego kraju i regionu poprzez kontakty interpersonalne oraz szerzenie świadomości międzykulturowej.ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE

Zakończyły się zajęcia przygotowawcze dla uczestników grupy pierwszej i drugiej.

W ramach realizacji Projektu uczestnicy rozwinęli umiejętność komunikowania się w języku obcym.

Doskonalili swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, szczególnie zawodowym, zdobywali podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się językiem portugalskim. 

Uzupełnili i rozszerzyli swoje wiadomości o regionie turystycznym Portugalii i Bragi, miejscu odbywania praktyk. Poznawali swoje predyspozycje zawodowe, mocne i słabe strony, podczas indywidualnych konsultacji w ramach doradztwa zawodowego.

      

      

     

Zajęcia przygotowawcze dla uczestników grupy trzeciej i czwartej dobiegły końca.

Uczestnicy doskonalili umiejętności porozumiewania się w języku angielskim zawodowym, poznali podstawowe zwroty w języku portugalskim. Przygotowali słowniczki zwrotów branżowych.

W ramach realizacji zajęć kulturowych zapoznali się z atrakcjami turystycznymi, kulturą, zwyczajami Portugalii i Bragi - miastem odbywania praktyki zawodowej. Produktem zajęć są ciekawe prezentacje multimedialne na temat wybranych regionów turystycznych Portugalii.

Podczas zajęć doradztwa zawodowego uczniowie wypełniali Ankietę Doradczą, na postawie której poznali swoje predyspozycje i skłonności zawodowe, dokonali samooceny własnych możliwości.

    

    

    

   


 Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych w terminie 03-14.09.2018

W dniach 3-14 września 2018 roku 16 uczestników projektu z klasy trzeciej kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa wzięło udział w realizacji programu praktyki zawodowej zorganizowanej przy udziale instytucji pośredniczącej – Aplicaproposta LDA Bragamob z siedzibą w Bradze w Portugalii. Opiekunami grupy były p. prof. Agata Krysiak – koordynator i p. prof. Ewa Kosiorek-Dynek – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W celu najwyższej jakości realizowanego programu stażu, którego merytoryczne aspekty zostały zawarte w porozumieniu o Programie zajęć,uczniowie mieli możliwość odbywania praktyk u dwóch pracodawców, co z pewnością stanowi wartość dodaną dla każdego z nich. Nasza młodzież prezentowała umiejętności zawodowe na wysokim poziomie, doskonale radząc sobie z powierzonymi zadaniami. W celu rozwijania i poszerzania umiejętności uczestników, zapewnienia jak najlepszych warunków realizacji praktyk oraz wysokiego poziomu kształcenia, firma pośrednicząca podjęła decyzję o włączeniu do realizacji drugiego pracodawcy.

Głównym celem praktyk odbywanych poza granicami kraju było poznanie zakresu świadczonych usług oraz europejskich standardów wyposażenia i obsługi w portugalskich obiektach hotelowych oraz restauracjach.

    

        

Młodzież miała możliwość poszerzenia doświadczeń zawodowych na zagranicznym rynku pracy, a także zdobycie cennych umiejętności pracy w międzynarodowym zespole. Poza tym, uczestnicy stażu mogli poznać techniki pracy obowiązujące w Portugalii, zapoznać się z zasadami funkcjonowania obiektów hotelarskich i restauracyjnych różnego rodzaju i kategorii, doskonalić umiejętność kompleksowej obsługi gościa hotelowego zgodnie z europejskimi standardami obsługi. Ponadto, program praktyk służył zdobyciu wiedzy na temat danego regionu kulturowego oraz przyczynił się do doskonalenia umiejętności stosowania języka angielskiego w sytuacjach zawodowych. Wyjazd na praktyki do Portugalii był również dobrą okazją do poznania zwyczajów i kultury portugalskiej oraz do wykształcenia samodzielnych postaw podczas pracy poza granicami kraju.

    

    

 W ramach praktyk stażowych młodzież uczestniczyła również w bogatym programie kulturowym – zwiedziła Lizbonę i Fatimę (Klasztor Hieronimitów, wieża Torre de Belem, cukiernia Pasteis de Belem, katedra Se, pomnik Odkrywców Padrao dos Descobrimentos), a także poznała miejscowość odbywania praktyk stażowych – Bragę, zwaną portugalskim Rzymem (łuk Arco da Porta Nova,  ogród Jardim de Santa Barbara, kościół Igreja Santa Cruz, katedra Se, pałac Palacio dos Biscainhos, sanktuarium Bom Jesus do Monte). W pozostałe dni uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić Porto (most Ponte Dom Luis I, nabrzeże Cais da Ribeira, rzeka Duero, dworzec Estacao de Sao Bento, księgarnia Livraria Lello & Irmao) oraz Santiago de Compostela (katedra Santiago de Compostela wraz z kadzielnicą Botafumeiro). Obie miejscowości zachwycały swoim bogactwem i atrakcjami turystycznymi, chociaż każda inaczej i na swój własny sposób. Dodatkową atrakcją wizyty w Hiszpanii był odpoczynek nad oceanem, w miejscowości Vigo.

    

    

    

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież miała okazję obserwować i dostosować się
do warunków panujących na portugalskim rynku pracy. Pobyt oraz praktyki w hotelach
i restauracjach za granicą przyczyniły się również do zwiększenia samodzielności, występowania
z inicjatywą, organizowania oraz realizowania przedsięwzięć zawodowych, samodzielnego rozwiązywania problemów oraz przełamania barier kulturowych, językowych i osobistych. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, poznania swoich mocnych i słabych stron. Dwutygodniowe praktyki spełniły oczekiwania młodzieży, która wróciła z niesamowitymi przeżyciami i wspomnieniami oraz bagażem doświadczeń zawodowych o czym świadczą zdjęcia.

Projekt realizowany jest z wykorzystaniem systemu ECVET, potwierdzeniem nabytych umiejętności jest Dokument Europass Mobilność honorowany na obszarze całej Europy
oraz Indywidualny Wykaz Osiągnięć dla każdego uczestnika.

Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych w terminie 01-12.10.2018

W dniach 01.10.-12.10.2018 r. 16 uczniów klas trzecich kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej pod opieką p. prof. Anny Krawczyk i p. prof. Magdaleny Witkowskiej, uczestniczyło w zagranicznych praktykach zawodowych w Bradze, położonej w północnej części Portugalii w ramach realizowanego Projektu. Praktyki odbywały się w biurach podróży, muzeach, centrach informacji turystycznej.

Celem praktyk było doskonalenie praktycznych i językowych umiejętności obsługi turystów zagranicznych, poznanie zakresu świadczonych usług oraz europejskich standardów. Młodzież biorąca udział w programie stażu, miała również możliwość zdobycia cennych umiejętności pracy w zespole międzynarodowym oraz zdobycia większego doświadczenia przy nabywaniu kwalifikacji zawodowych. Młodzież aktywnie i kreatywnie uczestniczyła w powierzonych im przez pracodawców zadaniach zawodowych, czego dowodem są wystawione przez opiekunów praktyk wysokie noty końcowe i listy referencyjne. Młodzież kształcąca się w zawodzie technik obsługi turystycznej podniosła umiejętności zawodowe związane z organizacją imprez turystycznych, a także doskonaliła umiejętności zawodowe w zakresie przewodnictwa i pilotażu.

Ponadto, program praktyk służył zdobyciu wiedzy na temat danego regionu kulturowego oraz przyczynił się do doskonalenia umiejętności stosowania języka angielskiego w sytuacjach zawodowych. Wyjazd na praktyki do Portugalii był również dobrą okazją do poznania zwyczajów i kultury portugalskiej oraz do wykształcenia samodzielnych postaw podczas pracy poza granicami kraju.

Oprócz codziennych obowiązków, uczniowie w wolne dni uczestniczyli w bogatym programie kulturowym. Przede wszystkim poznali Bragę - miasto, słynące z długoletniej historii i ponad 30 kościołów nazywane portugalskim Rzymem; ponadto  młodzież zwiedziła słynne Porto nad rzeką Duero i stolicę kraju – Lizbonę; była także w znanym ośrodku pielgrzymkowym - Fatimie oraz Guimares – miejscu, gdzie narodziła się Portugalia. Niewątpliwą atrakcją była wycieczka do hiszpańskiego Santiago de Compostela, do którego prowadzą drogi świętego Jakuba oraz wizyta nad Oceanem Atlantyckim w Vigo.

Realizacja projektu uwzględniała zainteresowania i zdolności ucznia, jego potrzeby i aspiracje. Rozwijała umiejętności ucznia w zakresie stosowania słownictwa zawodowego w języku angielskim, odpowiedzialność za działania własne i zespołu. 

Praktyki w biurach podróży za granicą przyczyniły się do ukształtowania umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym tj. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, współpraca, rozwiązywanie problemów, planowanie i organizowanie własnych działań, korzystanie z różnych źródeł informacji, prezentowanie wykonanej pracy, sztuka wystąpień publicznych, samoocena, autorefleksja, uczenie się na błędach itp.

Wartością dodaną z pewnością dla naszych uczniów były obserwacje przez przyszłych turystów warsztatu pracy portugalskich przewodników, a następnie możliwość wcielenia się naszej młodzieży w przewodników poszczególnych atrakcji pod okiem doświadczonych prowadzących.

Dwutygodniowy wyjazd okazał się bardzo udany o czym świadczyły nie tylko dobre humory uczestników, ale także piękne zdjęcia.

ZDJĘCIA W GALERII <<>>

Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych w terminie 09-24.03.2019

W dniach od 9 do 24 marca 2019 roku 16 uczniów klasy III A kształcących się w zawodzie technik ekonomista przebywało na praktykach zawodowych w Portugalii. Mobilność odbywała się w ramach realizacji Projektu pt. „Otwartość kluczem do sukcesu” na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Opiekunami grupy były p. prof. Aneta Gołębiowska i p. prof. Monika Błaszczyk  – nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Mobilność dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista uwzględniała zainteresowania i zdolności ucznia, jego potrzeby i aspiracje. Praktyki w biurach rachunkowych, działach księgowych za granicą przyczyniły się do ukształtowania umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym tj. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, współpraca, rozwiązywanie problemów, planowanie i organizowanie własnych działań, prezentowanie wykonanej pracy, odpowiedzialności za działania własne i zespołu.

Współczesny rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający wobec przyszłych pracowników, którzy, oprócz wiedzy z danej dziedziny, powinni również dysponować oficjalnie potwierdzonymi, konkretnymi umiejętnościami zawodowymi. Wszyscy uczestnicy uzyskali potwierdzenie nabytych umiejętności,  efektów uczenia się podczas realizowanej mobilności w postaci: Dokumentu Europass-Mobilność, Indywidualnego Wykazu Osiągnięć, potwierdzonego przez instytucję pośredniczącą i przyjmującą, Referencje od pracodawców, Certyfikat i Zaświadczenie Dyrektora szkoły o odbyciu praktyki zawodowej.

Wyjazd na praktyki do Portugalii był okazją do poznania zwyczajów i kultury portugalskiej, młodzież uczestniczyła w bogatym programie kulturowym – zwiedziła Lizbonę i Fatimę, Bragę, sanktuarium Bom Jesus, Porto, Santiago de Compostela oraz Vigo nad oceanem.

Dwutygodniowe praktyki spełniły oczekiwania uczestników, ich rodziców oraz instytucji wysyłającej. Młodzież wróciła z bagażem doświadczeń zawodowych oraz niesamowitymi przeżyciami i wspomnieniami.

    

   

   

    

   

      

   

   

   

Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych w terminie 30-03-14.04.2019

W ramach realizacji Projektu, w dniach od 30 marca do 14 kwietnia 2019 roku, uczestnicy grupy IV (16 uczniów klasy III B kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa) wzięło udział w stażu zawodowym w Bradze w Portugalii. Opiekunami grupy były p. prof. Agata Krysiak - Koordynator projektu oraz p. prof. Agnieszka Duda  - nauczyciel języka angielskiego.

Głównym celem  mobilności było doskonalenie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z pełną obsługą gości hotelowych wraz ze stosowaniem procedur obowiązujących w obiektach hotelowych podczas zagranicznego stażu, realizowanego w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych będących elementem kształcenia. Celem praktyk odbywanych poza granicami kraju było poszerzenie doświadczeń zawodowych, ale również zdobycie cennych umiejętności pracy w międzynarodowym zespole.

Uczniowie uczestniczący w projekcie ukształtowali w sposób praktyczny kompetencje kluczowe i umiejętności zawodowe niezmiernie ważne w aspekcie przyszłej pracy zawodowej. Jako potencjalni pracownicy, będą posiadali wysokie kwalifikacje i umiejętności zgodne z najwyższymi europejskimi standardami, umożliwiające im aktywne wspinanie się po kolejnych szczeblach kariery, co z pewnością podniesie jakość świadczonych usług nie tylko na poziomie regionalnym, ale w należności od miejsca podjęcia przez nich przyszłej pracy - również europejskim i międzynarodowym. Uczniowie udoskonalili umiejętności językowe, które dotychczas mogły być weryfikowane głównie na lekcjach języka angielskiego i wzbogacili słownictwo branżowe. Efektywnie radzili sobie w interakcji z osobami pochodzącymi z odmiennego kręgu kulturowego, zweryfikowali stereotyp na temat własnej i obcej kultury. Udział w projekcie umożliwił im rozwój indywidualny, wpływając na wykształcenie postaw otwartości, elastyczności i tolerancji, ale również  kreatywności i przedsiębiorczości.

Realizacja programu kulturowego dostarczyła uczestnikom niesamowitych wspomnień z odwiedzonych miejsc. Mogli sami doświadczyć zwyczajów i kultury portugalskiej, której uczyli się podczas zajęć przygotowawczych. Uczestnicy praktyk mieli możliwość podziwiania zabytków oraz poszerzenia wiedzy o iberyjskim obszarze kulturowym. Wszystkie poznane miejscowości zachwycały swoim bogactwem i licznymi atrakcjami turystycznymi.

Każdy uczestnik przywiózł ze sobą niezapomniane wrażenia z tego odległego krańca Europy!

   

   

   

   

   

   

   


Upowszechnianie rezultatów Projektu

Zapraszamy na strony upowszechniające rezultaty Projektu, na których znajdują się:

- efekty pracy uczestników podczas zajęć przygotowawczych: prezentacje, słowniczki zwrotów branżowych,

- autorskie materiały edukacyjne nauczycieli prowadzących zajęcia,

- rezultaty projektu po odbytych mobilnościach: zdjęcia,  filmy, prezentacje, artykuł.

REZULTATY PROJEKTU 

REZULTATY PROJEKTU - UPOWSZECHNIANIE

Film "Relacja z mobilności" - Gr. I

Film "Podsumowanie mobilności" - Gr. III

PREZENTACJA gr. I i II

Dni Doradztwa Zawodowego

16 października 2018 roku odbyły się w naszej szkole Dni Doradztwa Zawodowego w ramach kampanii „Ucz się w Łodzi” promującej szkolnictwo zawodowe w Łodzi i regionie łódzkim, współorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Podczas uroczystości miało miejsce podpisanie umowy patronackiej z Hotelem DoubleTree by Hilton w Łodzi - Aktu potwierdzającego wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Swoją obecnością zaszczycili nas: p.o. Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
w Urzędzie Miasta Łodzi – pan Marek Kondraciuk, doradca zawodowy ŁCDNiKP – pani Ewa Koper, Prezes Spółki Film Hotel, Dyrektor Generalny Hotelu DoubleTree by Hilton
w Łodzi – pan Sławomir Nowak oraz  Dyrektor Gastronomii Hotelu DoubleTree by Hilton
w Łodzi – pan Dominik Chrapek, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Rady Osiedla Bałuty-Centrum, szkolnej Rady Rodziców oraz uczniowie 11 Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych z naszego miasta prezentujący ofertę swoich placówek.

Uczestnicy Projektu pt. „Otwartość kluczem do sukcesu” dofinansowanego
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez FRSE ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, zaprezentowali podczas uroczystości swoje praktyczne umiejętności doskonalone podczas praktyk zawodowych w Bradze. Uczniowie odbywanego zagranicznego stażu w terminie 3-14.09.2018, zdobyli liczne doświadczenia zawodowe u dwóch pracodawców, głównie w zakresie obsługi śniadań, pracy w barach hotelowych i restauracyjnych, ale także pracy w dziale housekeeping. Przygotowywali między innymi drinki, napoje, serwowali kawę dla gości hotelowych.
Mieli możliwość poznania regionalnych potraw ich sposobu serwowania i przygotowania.

Odwiedzająca nas w tym szczególnym dniu młodzież z gimnazjów i szkół podstawowych oraz zaproszeni goście, mogli obserwować pokazy barmańskie i baristyczne, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Uczniowie podczas pokazów udzielali precyzyjnych instrukcji i porad, doskonale radząc sobie z zadaniami i stresem. Wzbudzali podziw i zazdrość wśród swoich młodszych kolegów, którzy wielokrotnie nagradzali ich brawami. Wysiłki uczniów zostały również docenione akceptacją walorów smakowych i wizualnych przyrządzonych napojów.

Uczestnicy Projektu będą prezentować nieprzeciętne umiejętności barmańskie i baristyczne w kolejnych pokazach podczas następnych eventów.

 ZDJĘCIA W GALERII <<>>


Apel mikołajkowy

06 grudnia 2018 roku uczestnicy I i II grupy kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej, przedstawili całej społeczności szkolnej podsumowanie zrealizowanych przez nich mobilności w ramach Projektu. Wykorzystali w tym celu przygotowaną prezentację multimedialną.
Były zdjęcia, wspomnienia i słowa zachęty dla młodszych kolegów, aby aspirowali do udziału w zagranicznych wyjazdach na staże zawodowe. Uczestnicy w ciekawy sposób opowiedzieli o poszerzaniu własnych doświadczeń zawodowych na zagranicznym rynku pracy, a także o zdobyciu cennych umiejętności pracy w międzynarodowym zespole. Pokazali zdjęcia podczas wykonywanych czynności zawodowych u portugalskich pracodawców w hotelach, restauracjach, biurach podróży, muzeach, centrach informacji turystycznej.

Przedstawili swoje mocne i słabe strony, do których z pewnością należała bariera językowa. Wskazywali na konieczność doskonalenia umiejętności stosowania słownictwa zawodowego w języku obcym.

Docenili realizację bogatego programu kulturowego.

   

    

    

    

    

    


Dni zawodowca 

7 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi podczas imprezy - Dni Zawodowca odbyło się Podsumowanie – w ramach realizacji Projektu - mobilności uczestników grupy pierwszej i drugiej kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Halina Cyrulska - Z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji - Kuratorium Oświaty
  w Łodzi,
 • Pan Krystian Piotrowski - Housekeeping Manager - Hotel VIENNA HOUSE ANDEL’S LODZ w Łodzi,
 • Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi reprezentowali:

- Prezes Zarządu – Pani dr Anna Midera,

- Kierownik Działu Obsługi Naziemnej – Pan Andrzej Brzeziński,

- Koordynator Obsługi Naziemnej – Pani Sylwia Sosnowska,

 • Pan Andrzej Kołłątaj - Prezes Oddziału Polskiej Izby Turystyki Oddział Łódzki,
 • Pan Frączyk Zbigniew - Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego,
 • Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
 • Pan Radosław Parteka - Skarbnik Rady Rodziców ZSETH w Łodzi,
 • Pan Andrzej Amerski - Łódzki fotograf i spotter, Prezes Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa,
 • Uczniowie z Gimnazjum nr 31, Szkoły Podstawowej nr 65 i nr 120.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez koordynatora Projektu Panią Agatę Krysiak celów i założeń projektu realizowanego z wykorzystaniem systemu ECVET, następnie młodzież uczestnicząca w mobilności przedstawiła zaproszonym gościom program pt. „Kryptonim stażysta”. Podczas występu reprezentanci poszczególnych zawodów opowiadali o swoich przeżyciach i doświadczeniach podczas realizowanej 2-tygodniowej zagranicznej praktyki.
W przeprowadzonym wywiadzie odpowiedzieli na następujące pytania prowadzącego:

 1. Jakie były Wasze oczekiwania związane z odbywaniem stażu w Portugalii?
 2. Czy nie przerażała Was myśl o przełamywaniu bariery językowej?
 3. Czego najbardziej obawialiście się przed wyjazdem?
 4. Co dało Wam odbycie stażu za granicą?
 5. Jak myślicie, czy łatwiej będzie Wam się odnaleźć na rynku pracy dzięki odbytym praktykom?
 6. Jak staż wpłynął na Wasze życie i perspektywy, czy możesz polecić go innym?

Wypowiedzi uczestników były uzupełnione prezentacjami zdjęć na temat kształconych praktycznych umiejętności zawodowych nabytych podczas stażu w Bradze oraz realizacji programu kulturowego. Wystąpienie uczestników było bardzo interesujące i pouczające dla osób zainteresowanych realizacją podobnych projektów w naszej szkole. Spotkało się z uznaniem i aprobatą zaproszonych pracodawców.

Kolejnym punktem programu było wręczenie uczestnikom dokumentów uzyskanych po odbytej praktyce: Potwierdzenia uczestnictwa w działaniu wystawionego przez organizację przyjmującą, Zaświadczenia Dyrektora, Referencji od pracodawców, Indywidualnego Wykazu Osiągnięć.

Na zakończenie zaproszeni goście mogli uczestniczyć w prezentacji praktycznych umiejętności uczestników podczas pokazów barmańskich z elementami „magii” i baristycznych połączonych z degustacją.

   

   

   

   

   

   

   


Dni Drzwi Otwartych Szkoły

22 marca i 30 maja 2019 roku podczas Dni Drzwi Otwartych Szkoły uczestnicy mieli możliwość promowania i upowszechniania rezultatów Projektu. Przygotowano stoisko informacyjne z wieloma portugalskimi akcentami, pamiątkami przywiezionymi przez uczestników. Wykorzystano prezentację multimedialną oraz filmy z odbytych mobilności.

Uczestnicy opowiadali naszym gościom (uczniom szkół podstawowych i gimnazjów) o swoich doświadczeniach zawodowych, przeżyciach, wspomnieniach, refleksjach po odbytych stażach oraz co najważniejsze korzyściach z nich wynikających. Podkreślali, że udział w zagranicznej praktyce zawodowej zapewni im lepszy start w dorosłe, zawodowe życie.  Szkoła inwestując w wiedzę i rozwój kluczowych umiejętności uczniów, profesjonalnie kształci przyszłego pracownika.

Przedstawiali mocne i słabe strony mobilności. Uzasadniali konieczność doskonalenia umiejętności językowych. Zachęcali uczniów do udziału w rekrutacji do nowych projektów realizowanych przez ZSETH w Łodzi.

    

    

    

    


III Dzień Sąsiada

W dniu 08 czerwca 2019 roku na terenie obiektów sportowych naszej szkoły odbyła się III edycja Dnia Sąsiada. Współorganizatorami imprezy była Rada Osiedla Bałuty Centrum. Piknik swoją obecnością zaszczycili: pan Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi, pan Sylwester Pawłowski - Przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie Miejskiej w Łodzi, pan Lech Lewandowski – Przewodniczący Rady Osiedla Bałuty Centrum i członkowie Rady Osiedla Bałuty Centrum, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz przedszkoli. Łącznie w imprezie o zasięgu lokalnym uczestniczyło około 400 osób.

Podczas Dnia Sąsiada, po raz kolejny wybrani uczestnicy Projektu, mogli zaprezentować praktyczne umiejętności w zakresie obsługi gości, obsługi kelnerskiej i serwisu kawowego. Przygotowano w tym celu stoisko promocyjne z napojami, słodkim poczęstunkiem.

Uczestnicy staży zawodowych mieli okazję przekazać informacje o Projekcie szerszej grupie odbiorców, chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wyjazdów do Portugalii.

    

    

    


 Podsumowanie mobilności GR III i IV

Dnia 19 czerwca 2019 roku skończył się kolejny rok szkolny! Podczas uroczystości odbyło się Podsumowanie - w ramach realizacji Projektu - mobilności uczestników grupy trzeciej i czwartej, kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik hotelarstwa. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi, Hoteli: Double Tree by Hilton, Focus Hotel, Ambasador i Campanile.

Koordynator projektu „Otwartość kluczem do sukcesu” pani Agata Krysiak podsumowała pracę uczniów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przedstawiła zgromadzonej społeczności Raport z ewaluacji Projektu.  Wręczone zostały również uczestnikom dokumenty uzyskane po odbytej praktyce: Potwierdzenie uczestnictwa w działaniu wystawione przez organizację pośredniczącą i przyjmującą, Zaświadczenia Dyrektora, Referencje od pracodawców, Indywidualny Wykaz Osiągnięć. Wszyscy uczestnicy otrzymali Dokument Europass Mobilność potwierdzający i prezentujący osiągnięte efekty uczenia się.

Na zakończenie zaproszeni goście mogli uczestniczyć w prezentacji autorskiego filmu
z realizacji stażu grupy III przygotowanego przez uczestników i opiekuna wyjazdu.

Samorząd Uczniowski dołączył do gratulacji i życzeń składanych podczas uroczystości.
A na nadchodzące wakacje uczniowie pozostali z myślą Astrid Lindgren: „Zbierajcie wszystko
w jedną dużą bryłę lata, żeby żyć nią, kiedy… kiedy nie będzie już lata (…)”. 

    

    


ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ GALERII ⇓⇓⇓


 Lista główna I gr.

Lista główna II gr.

Lista rezerwowa I gr.

Lista rezerwowa II gr.

Luty - Harmonogram I gr.

Luty - Harmonogram II gr.

Marzec - Harmonogram I gr.

Marzec - Harmonogram II gr.

Kwiecień - Harmonogram I gr.

Kwiecień - Harmonogram II gr.

zmiana - Lista główna GR I

zmiana - Lista rezerwowa GR I

Maj - Harmonogram gr I

Maj - Harmonogram gr II

Czerwiec - Harmonogram gr I

Czerwiec - Harmonogram gr II

Harmonogram GR I całość

Harmonogram całość GR II

GR I lista główna - zmiana 2

GR I lista rezerwowa - zmiana 2

Lista główna gr III

Lista rezerwowa gr III

Lista główna gr IV

Lista rezerwowa gr IV

Harmonogram GR III X-XI 2018

Harmonogram GR IV X-XI 2018

Harmonogram GR III i IV XII 2018

Harmonogram GR III i IV I 2019

Harmonogram GR III i IV II-III 2019

Harmonogram GR III całość

Harmonogram GR IV całość