KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

KOMUNIKAT
dotyczący przekazywania świadectw i zaświadczeń o wynikach
egzaminu ósmoklasisty

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie MEN, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego umożliwiamy  kandydatom składanie do szkoły pierwszego wyboru (w uzupełnieniu do wniosku)  świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, także w formie elektronicznej.

W związku z powyższym została udostępniona skrzynka mailowa: rekrutacja@zseth.elodz.edu.pl.

Skrzynka ta służy tylko i wyłącznie do celów tegorocznej rekrutacji, tj. do przyjmowania przez Punkty Naboru skanów świadectw (26 czerwca – 10 lipca) oraz zaświadczeń o wynikach egzaminów ósmoklasisty (31 lipca – 4 sierpnia) oraz ewentualnie innych niezbędnych dokumentów.

Informacja o ww. rozwiązaniu zostanie także zamieszczona w systemie elektronicznego naboru w aktualnościach.


Link bezpośredni do wydarzenia:

https://youtu.be/2cRjtr30HZcHarmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

<<PREZENTACJA DO POBRANIA>>

<<INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE_obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020>>

Zgodnie z harmonogramem strona dla Kandydatów zostanie uruchomiona w dniu 15 czerwca 2020 r.

Nowe terminy naboru:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020/2021

<<Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 

<<Zasady naboru ZSETH>>


Drodzy ósmoklasiści!

Stoicie przed jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Wybór szkoły ponadpodstawowej to bardzo ważny krok do dorosłości. Wybierając naszą szkołę, będziesz mógł spełniać swoje marzenia oraz rozwijać zainteresowania i pasje.

U nas zdobędziesz ciekawy zawód. Proponujemy Ci następujące kierunki kształcenia:

    » technik ekonomista

       zobacz ofertę 

    » technik hotelarstwa

        zobacz ofertę 

    » technik organizacji turystyki

        zobacz ofertę 

    » technik eksploatacji portów i terminali

       zobacz ofertę 

    » technik rachunkowości

        zobacz ofertę 

 

Weźmiecie udział w wycieczkach zawodowych, praktykach w kraju oraz za granicą.

Będziecie mogli współpracować z uczniami innych europejskich szkół.

Tak, jak nasi absolwenci będziecie mogli pochwalić się wynikami z egzaminów maturalnych i zawodowych.

Czeka na Was ciekawa oferta zajęć dodatkowych.

Zobacz ile się u nas dzieje!

ZASADY NABORU 2020/2021 - pobierz

 1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji

          Absolwenci szkoły podstawowej: 

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.
   Jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien
   dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego
   kryterium.

 

Tabela naboru

Lp.

Typ szkoły

Symbol oddziału

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania / profil/ zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Technikum nr 1

Ia

geografia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

matematyka

wos

informatyka

Technik ekonomista

2.

Technikum nr 1

Ib

geografia

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

matematyka

wos

informatyka

Technik rachunkowości

3.

Technikum nr 1

Ic

matematyka

j. angielski

j. francuski

j. polski

matematyka

geografia

wychowanie fizyczne

Technik hotelarstwa

4.

Technikum nr 1

Id

matematyka

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

matematyka

geografia

wychowanie fizyczne

Technik hotelarstwa

5.

Technikum nr 1

Ie

matematyka

j. angielski

j. francuski

j. polski

matematyka

geografia

informatyka

Technik organizacji turystyki

6.

Technikum nr 1

If

matematyka

j. angielski

j. francuski

j. polski

matematyka

geografia

informatyka

Technik eksploatacji portów i terminali

 

Zarządzenie Nr 11/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.