KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kalendarium

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W I OKRESIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Termin

Godzina

Wydarzenie

01.09.2021

9.00

11.00

Rozpoczęcie roku szkolnego – klasy I-II

Rozpoczęcie roku szkolnego – klasy III-IV

 

6.09.2021

17.00

ul. 1-go Maja w zawodzie TE, TP, TR

Spotkanie wychowawców z Rodzicami uczniów klas I-IV

 

7.09.2021

 

17.00

ul. Drewnowska 171 w zawodzie TT, TH, HT

Spotkanie wychowawców z Rodzicami uczniów klas I-IV

15.09.2021

 

Rada pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2021/2022 i nadzoru pedagogicznego

23-24.09.2021

 

Obóz integracyjny w Sulejowie dla uczniów klas I

30.09.2021

17.30

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami (tylko rady oddziałowe)

– ul. Drewnowska 171

14.10.2021

 

Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie uczniów klas I  ul. Drewnowska 171

21.10.2021

 

Rada pedagogiczna – szkoleniowa

23.11.2021

17.00

 

 

 

17.30–19.00

Zebranie z Rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres – ul. 1 Maja

 

Konsultacje z rodzicami – ul. 1 Maja

25.11.2021

 

 

17.00

 

 

 

 

17.30–19.00

Rada pedagogiczna – szkoleniowa

 

Zebranie z Rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres – ul. Drewnowska 171

 

Konsultacje z rodzicami – ul. Drewnowska 171

23.12–31.12.2021

 

Zimowa przerwa świąteczna

5.01.2022

 

Ustalenie ocen śródrocznych

7.01.2022

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze według odrębnego harmonogramu

od 17.01.2022

 

Okres II

10.01.2022

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie (klasy IV) i zawodowy (klasy III - poprawy) – etap praktyczny

10.01.2022

 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – ul. Drewnowska 171

11.01.2022

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie (klasy IV) – etap pisemny

11-14.01.2022

 

Egzamin zawodowy (klasy III – poprawy) – etap pisemny na komputerach

13.01.2022

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji           ul. Drewnowska 171

18.01.2022

17.00

 

17.30–19.00

Zebranie z Rodzicami – podsumowujące I okres – ul. 1 Maja

Konsultacje z rodzicami – ul. 1 Maja

20.01.2022

17.00

 

17.30–19.00

Zebranie z Rodzicami – podsumowujące I okres – ul. Drewnowska 171

Konsultacje z rodzicami – ul. Drewnowska 171

27.01.2022

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy  w I okresie ul. Drewnowska 171

14-25.02.2022

 

Ferie zimowe