KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kalendarium

Zmiany w harmonogramie pracy szkoły w II okresie w roku szkolnym 2019/2020 – obowiązuje od 4 maja

Termin

Godzina

Wydarzenie

5-9.05.2020

---

E-szkolenie rady pedagogicznej ECRK – „Jak nauczyć naszych uczniów bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci?”

7.05.2020

15.00

Zdalne posiedzenie rady pedagogicznej – zatwierdzenie zmian w planie nadzoru pedagogicznego oraz w uchwale w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

11.05.2020

18.00-19.00

Konsultacje online dla rodziców uczniów klas I-III

13.05.2020

14.30

Szkolenie rady pedagogicznej EKO TUR – „Psychologiczne aspekty e-learningu- uczeń w sytuacji kryzysowej”

28.05.2020

16.00-19.00

Drzwi Otwarte/offline/online

04.06.2020

14.00

Rada szkoleniowa – procedury egzaminu maturalnego/offline/online

04.06.2020

16.00-19.00

Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów  klas

I - III – informacja o przewidywanych  ocenach rocznych/offline/online

8, 9 i 10.06.2020

9.00

Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych

(dni wolne dla uczniów klas I – III)

12.06.2020

9.00-12.00

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze/offline

15.06.2020

15.00

Rada szkoleniowa „Procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie”/ offline/online

16.06.2020

 

Ustalenie ocen końcowych w klasach I - III

18.06.2020

14.30

Rada klasyfikacyjna klas I - III  TT, TH, TE, TP offline/online

23.06.2020

14.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie wyników klasyfikacji w klasach I - III /offline/online

22.06.2020

 

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – TH, TT, TP

(dzień wolny dla uczniów klas I – III)

23.06.2020

 

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (klasy II)

(dzień wolny dla uczniów klas I – III)

25.06.2020

 

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – TE

(dzień wolny dla uczniów klas I – III)

26.06.2020

10.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych/offline/online

30.06.2020

10.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2019/2020 offline/online.

11.08.2020

 

Przekazanie do szkół świadectw maturalnych

od 25.08.2020

 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-III

8.09.2020

14.00

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej - część pisemna