Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Aktualności

 "Przyjdź na Łódź Summer Festival – 26 - 28 lipca w  Łodzi. Na scenie głównej zagrają: Smolasty, Placebo, Kukon, Zalewski, PRO8L3M i wielu innych. Wejście: za free!"

  Plakat Summer Festival Łódź   Plakat Summer Festival Łódź


Zasady przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego
systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”- pobierz link niżej

Zdolni od nowego roku

Wniosek


Komunikat dotyczący egzaminu maturalnego – maj 2024 r.

7 maja 2024 r. rozpocznie się egzamin maturalny w terminie głównym.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl).


Zapraszamy do naszej szkoły na Drzwi Otwarte
22.03 piątek 16.00-19.00
13.04 sobota 10.00-13.00
10.05 piątek 16.00-19.00
 
Miejsce wydarzenia:
ul. Drewnowska 171
91-008 Łódź
Ulotka szkoły    Ulotka strony
Na pierwszej stronie ulotki wymienione są kierunki kształcenia:
 • technik ekonomista,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik hotelarstwa,
 • technik rachunkowości,
 • technik eksploatacji portów i terminali.

Na drugiej stronie ulotki wymienione są atrybuty naszej szkoły:

 • wysoka zdawalność egzaminu,
 • zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych,
 • programy nauczania odpowiadające potrzebom rynku pracy,
 • dodatkowe umiejętności cenione przez pracodawców,
 • współpraca z pracodawcami (praktyki, staże zawodowe i szkolenia),
 • stypendia fundowane przez pracodawców,
 • projekty unijne,
 • profesjonalne pracownie do nauki zawodu,
 • język obcy zawodowy,
 • wycieczki turystyczne.

Ogólnopolskie Dzień Walki z Depresją 23 luty 2024 roku

Plakat Dzień walki z depresją

Na zamieszczonym plakacie znajdują się: 

 • Tytuł 23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 
 • Numery telefonów zaufania 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 
  800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
  800 12 00 02 - Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia",
  800 70 22 22 - Całodobowa linia wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym,
  800 199 990 - Ogólnopolski telefon zaufania - uzależnienia.

List Wiceprezydenta Miasta Łodzi dotyczący Dnia Walki z Depresją.pdf


Rekrutacja na praktyki do GRECJI!

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115212,

Program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Rozpoczynamy rekrutację do naszego projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115212, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096033, Program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach projektu jest przewidziany udział 24 uczniów naszej szkoły w dwutygodniowych praktykach zagranicznych w Grecji, w kwietniu 2024 roku.

Cel główny naszego projektu to umożliwienie rozwoju i zdobycie doświadczenia zawodowego, umiejętności językowych oraz kompetencji społecznych naszych podopiecznych oraz kadry pedagogicznej z ZSETH. W ramach projektu przewidziane jest:

 • Włączenie 4 kierunków kształcenia z Technikum ZSETH;
 • Zorganizowanie 2-tygodniowych mobilności zagranicznych w kwietniu 2024 roku dla grupy 24 uczniów, 2 opiekunów i 1 nauczyciela w ramach szkolenia;
 • Wyrównanie szans dla uczniów o mniejszych szansach.
 • Podniesienie poziomu znajomości języków obcych dla 24 uczniów oraz
  3 nauczycieli zaangażowanych w projekt.
 • Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczestników projektu, po zakończeniu nauki w naszej placówce.
 • Zwiększenie poziomu świadomości międzykulturowej oraz tolerancji.
 • Nawiązaniu partnerstw międzynarodowych z podmiotami z sektora kształcenia
  i firmami z danych branży.
 • Zastosowanie europejskich metod walidacji oraz certyfikacji w projekcie.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 24 uczniów, którzy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych Formularzy, ocenianych na podstawie Regulaminu Rekrutacji, przez Komisję Rekrutacyjną. Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu
7 dni od momentu opublikowania wyników. Informacji na temat rekrutacji oraz projektu udziela Koordynator projektu.


Telefon zaufania, infolinia wsparcia dzieci, młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy...

PROSZĘ NIE CZEKAJ, NAPISZ, ZADZWOŃ!

Młodzież, dorośli w kryzysie psychicznym, mające problemy w domu, szkole, w relacjach rówieśniczych mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać profesjonalne wsparcie w najbardziej trudnych sytuacjach (zapewniamy anonimowość i pełną dyskrecję).

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

Zależy nam na Waszym zdrowiu i komforcie psychicznym.

Numery telefonów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocniczych.

800 70 2222 całodobowy - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 całodobowy - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

116 111 całodobowy - Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 całodobowy - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - Telefon alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

Inne numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronach:

www.zapobiegajmysamobojstwom.pl

www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe

www.pokonackryzys.pl


Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice!
 
Zbliża się etap głosowania w jedenastej edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego! Między 2 a 31 października mieszkańcy i mieszkanki Łodzi będą wspólnie decydować, jakie projekty przejdą do realizacji w kolejnym roku! Stawiamy na głosowanie internetowe - aplikacja online https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/  będzie dostępna przez cały czas głosowania. W tej edycji nastąpiła ważna zmiana: głosowanie na kartach papierowych odbędzie się między 2 a 16 października i będzie możliwe jedynie osobiście w punkcie do głosowania znajdującym się w siedzibie Biura Aktywności Miejskiej, przy ul. Tuwima 10. Oznacza to, że nie ma możliwości dostarczania głosów innych osób na kartach papierowych.
 
W tym roku mieszkańcy i mieszkanki mogą wybierać spośród 799 projektów.Każdy może głosować, wystarczy mieszkać w Łodzi!Można będzie zagłosować tylko raz: wybierając pięć projektów osiedlowych z maksymalnie dwóch osiedli oraz pięć projektów ponadosiedlowych.
 
Weź miasto w swoje ręce - wybierz lepiej, wybieraj online! 
 
Więcej informacji o Łódzkim Budżecie Obywatelskim na stronie www.lodz.pl/bo

Proszę o zapoznanie się z ulotkami zawierającymi najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń. 


technik ekonomistatechnik rachunkowościtechnik hotelarstwatechnik organizacji turystykitechnik eksploatacji portów i terminali

Opis filmu w języku polskim - tekst alternatywny w pdf


Informacja o szkole w języku ukraińskim w pdf


Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole 

Szkolny Tydzień Książki Projekt unijny "Nowe perspektywy przyszłe szanse" - Portugalia Drzwi Otwarte IV Szkolny Tydzień Książki Wycieczka na kajaki Wycieczka na Księży Młyn Tydzień Książki w ZSETH Jubileusz 110-lecia ZSETH Manekin Challenge I Szk...