KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Samorząd Uczniowski

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

ul. Drewnowska:

 • przewodnicząca Wiktoria Mucha kl. III ATT
 • za-ca przewodniczącej Oliwia Zydler kl. II ATT SP

al. 1-Maja:

 • przewodnicząca Beata Nowak kl. II ATE G
 • za-ca przewodniczącej Justyna Jezierska kl. II ATP G

   

 

Zdjęcia prezentują czynności zbierania i liczenia głosów wyborczych


Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 są:

 • Pani Agnieszka Wojtczak
 • Pani Małgorzata Tończyk
 • Pani Ewa Chmielewska-Krauze
 • Pan Krzysztof Brodziak
 • Pan Kamil Bień 

Od roku szkolnego 2020/2021 działa Rada Wolontariatu, której przewodniczącą jest
Jagoda Desz z klasy II AHT

Opiekunem Rady Wolontariatu jest Pani Agnieszka Wojtczak


Zadania Samorządu Szkolnego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznania ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za nie,
 2. realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 3. w tym roku szkolnym szczególnie ważna jest koordynacja działań, by przedsięwzięcia samorządu konsolidowały społeczności uczące się w dwóch oddalonych od siebie budynkach.

Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021:

 1. organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych,
 2. uświadamianie o konieczności przestrzegania wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego,
 3. rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,
 4. organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym,
 5. ścisła współpraca z Dyrektorem szkoły i Radą Rodziców, w tym uczestniczenie.

w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą (m.in. opinie SU):

 1. zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,
 2. zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

Działania stałe:

 1. spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych (1 raz w miesiącu),
 2. losowanie „Szkolnego szczęśliwego numerka”,
 3. sporządzanie dokumentacji z działalności szkolnej Samorządu Uczniowskiego,
 4. organizacja imprez szkolnych, wymienionych w szczegółowym harmonogramie pracy Samorządu Uczniowskiego,
 5. działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach organizowanych przez różne instytucje na terenie miasta i gminy.

 Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

 Rozwijanie samorządności:

 • opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz do Rady Wolontariatu,
 • stałe prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
 • spotkanie z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 • pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych,
 • systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego – planowanie, opracowywanie i organizowanie pracy,
 • pomoc koleżeńska.

Akcje charytatywne we współpracy z Radą Wolontariatu:

 • udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb,
 • włączenie się do akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

 • Halloween,
 • Mikołajki,
 • Andrzejki,
 • Walentynki,
 • Dzień Dziecka,
 • Pierwszy dzień wiosny,
 • Targi Edukacyjne.

Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:

 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Walentynki,
 • Pierwszy Dzień wiosny.