KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Samorząd Uczniowski

 

W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą:


przewodniczący Patryk Kotus - klasa IIIATT
za-ca przewodniczącego Wiktoria Mucha - klasa IIATT

za-ca przewodniczącego Sebastian Mazur – klasa III ATE

 

Opiekunami samorządu w roku szkolnym 2019/2020 są:


Pani Agnieszka Wojtczak

Pani Ewa Chmielewska-Krauze
Pan Krzysztof Brodziak
Pan Kamil Bień

 

 

Od roku szkolnego 2018/2019 działa Rada Wolontariatu, której przewodniczącą jest Katarzyna Żelazkowska z klasy IV ATT

Opiekunami Rady Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020 są:
Pani Agnieszka Wojtczak

Pani Ewa Chmielewska-Krauze
Pan Krzysztof Brodziak
Pan Kamil Bień

 


Zadania Samorządu Szkolnego

Plan pracy

Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Opiekunowie:

 1. Pani Agnieszka Wojtczak - koordynator
 2. Pan Krzysztof Brodziak
 3. Pan Kamil Bień
 4. Pani  Ewa Chmielewska-Krauze

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznania ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za nie,
 2. realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 3. w tym roku szkolnym szczególnie ważna jest koordynacja działań, by przedsięwzięcia samorządu konsolidowały społeczności uczące się w dwóch oddalonych od siebie 

Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020:

 1. organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych,
 2. rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,
 3. organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym,
 4. ścisła współpraca z Dyrektorem szkoły i Radą Rodziców, w tym uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą (m.in. opinie SU),
 5. zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,
 6. zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

Działania stałe:

 1. spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych (1 raz w miesiącu),
 2. losowanie „Szkolnego szczęśliwego numerka”,
 3. sporządzanie dokumentacji z działalności szkolnej Samorządu Uczniowskiego,
 4. organizacja imprez szkolnych,
 5. działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach organizowanych przez różne instytucje na terenie miasta i gminy.

 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

Rozwijanie samorządności:

 1. opracowanie  planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 2. stałe prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
 3. spotkanie z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 4. udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu,
 5. pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych,
 6. systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego – planowanie, opracowywanie i organizowanie pracy,
 7. pomoc koleżeńska.

Akcje charytatywne we współpracy z Radą Wolontariatu:

 1. udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb,
 2. organizowanie zbiórki pieniędzy i rzeczy na potrzeby schroniska dla zwierząt,
 3. włączenie się do akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

 1. Mikołajki,
 2. Andrzejki,
 3. Dzień Dziecka,
 4. Pierwszy dzień wiosny,
 5. Targi Edukacyjne,
 6. Promocja Szkoły,

Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:

 1. Dzień Edukacji Narodowej,
 2. Święto Niepodległości,
 3. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 4. Boże Narodzenie,
 5. Walentynki,
 6. Pierwszy Dzień wiosny,
 7. inne.

OKRES I – SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Miesiąc

Termin

Działanie

Osoba odpowiedzialna

Wrzesień

02.09.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

K. Brodziak

A. Wojtczak

09.2019

Spotkanie organizacyjne Samorządu

K. Brodziak

K. Bień

E. Krauze

A. Wojtczak**

09.09.2019

 

Kiermasz podręczników

K. Brodziak

K. Bień **

A. Wojtczak**

16.09.2019

Aktualizacja tablicy informacyjnej.

Temat: prezentacja kół zainteresowań, plan działań uczniowskich w I okresie.

E. Krauze

A. Wojtczak**

18.-20.09.2019

Obóz integracyjny – klasy pierwsze.

K. Brodziak

A. Wojtczak

Październik

03.10.2018

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego – realizacja bieżących zadań.

K. Brodziak

K. Bień

E. Krauze

A. Wojtczak

08.10.2018

Aktualizacja tablicy informacyjnej.

Temat: Dzień Edukacji Narodowej.

E. Krauze

A. Wojtczak**

14.10.2019

Uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych i podsumowaniem obozu integracyjnego.

K. Brodziak

E. Krauze

31.10.2019

Halloween.

Klasy wraz z wychowawcami*

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego – realizacja bieżących zadań.

K. Brodziak

K. Bień

E. Krauze

A. Wojtczak

05.11.2018

Aktualizacja tablicy informacyjnej.

Temat: Święto niepodległości.

E. Krauze

A. Wojtczak**

06.11. -09.11.2019

Pomoc w organizacji uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

Obchody w ramach Tygodnia Książki.

K. Brodziak

E. Krauze

 

29.11.2019

Szkolne Andrzejki.

Klasy wraz z wychowawcami*

Grudzień

 

 

 

 

02.12.2019

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego – realizacja bieżących zadań.

K. Brodziak

K. Bień

E. Krauze

A. Wojtczak

04.12.2018

Aktualizacja tablicy informacyjnej. Temat: Mikołajki.

E. Krauze

A. Wojtczak**

06.12.2018

Szkolne Mikołajki.

Klasy wraz z wychowawcami*

06.12.-21.12.2018

Akcja charytatywna. Zbiórka dla Domu małego dziecka przy ul. Lnianej 9.

Akcje indywidualne klas.

E. Krauze

A. Wojtczak

K. Bień

Rada wolontariatu

20.12.2019

Szkolny opłatek – wigilie klasowe. Pomoc w organizacji przedstawienia wigilijnego.

Klasy wraz z wychowawcami*

Styczeń

03.01.2018

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego – ustalenie planu pracy na II okres.

K. Brodziak

K. Bień

A. Wojtczak

E. Krauze

Wg ustaleń z Dyrekcją

Apel podsumowujący wyniki nauczania w I okresie.

 

K. Brodziak

E. Krauze

A. Wojtczak