KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Samorząd Uczniowski

Wyniki wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego w ZSETH
28.09.2020 r. w wyniku demokratycznych wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani

1. Drewnowska
Wiktoria Mucha klasa III ATT 131 głosów

Oliwia Zydler klasa II ATT SP 89 głosów

Wiktor Kaczmarek klasa II ATH G 75 głosów

2. Al.1-Maja

Beata Nowak klasa II ATE G 89 głosów

Justyna Jezierska klasa II ATP G 68 głosów

Lura Kujawska klasa II ATE G 39 głosów

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział w wyborach, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

 

   

 

 


INFORMACJA O WYBORACH DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - POBIERZ 

 

   

 

   

 


      


ZOBACZ - PLAKAT WYBORCZY 

 


Opiekunami samorządu w roku szkolnym 2020/2021 są:
Pani Agnieszka Wojtczak

Pani Małgorzata Tończyk

Pani Ewa Chmielewska-Krauze
Pan Krzysztof Brodziak
Pan Kamil Bień 

W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

przewodniczący Patryk Kotus - klasa IVATT
za-ca przewodniczącego Wiktoria Mucha - klasa IIIATT

za-ca przewodniczącego Sebastian Mazur – klasa IV ATE

Od roku szkolnego 2020/2021 działa Rada Wolontariatu, której przewodniczącą jest Jagoda Desz z klasy II AHT

Opiekunami Rady Wolontariatu w roku szkolnym 2020/2021 są:
Pani Agnieszka Wojtczak

Pani Małgorzata Tończyk

Pani Ewa Chmielewska-Krauze
Pan Krzysztof Brodziak
Pan Kamil Bień

 


Zadania Samorządu Szkolnego

Plan pracy

Plan pracy

Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznania ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za nie,
 2. realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 3. w tym roku szkolnym szczególnie ważna jest koordynacja działań, by przedsięwzięcia samorządu konsolidowały społeczności uczące się w dwóch oddalonych od siebie budynkach.

Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021:

 1. organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych,
 2. uświadamianie o konieczności przestrzegania wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego,
 3. rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,
 4. organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym,
 5. ścisła współpraca z Dyrektorem szkoły i Radą Rodziców, w tym uczestniczenie

w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą (m.in. opinie SU),

 1. zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,
 2. zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

Działania stałe:

 1. spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych (1 raz w miesiącu),
 2. losowanie „Szkolnego szczęśliwego numerka”,
 3. sporządzanie dokumentacji z działalności szkolnej Samorządu Uczniowskiego,
 4. organizacja imprez szkolnych, wymienionych w szczegółowym harmonogramie pracy Samorządu Uczniowskiego,
 5. działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach organizowanych przez różne instytucje na terenie miasta i gminy.

 Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

 Rozwijanie samorządności:

 1. opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 2. wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz do Rady Wolontariatu,
 3. stałe prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
 4. spotkanie z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 5. pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych,
 6. systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego – planowanie, opracowywanie i organizowanie pracy,
 7. pomoc koleżeńska.
 8. Akcje charytatywne we współpracy z Radą Wolontariatu:
 9. udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb,
 10. włączenie się do akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
 11. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:
 12. Halloween
 13. Mikołajki
 14. Andrzejki,
 15. Walentynki,
 16. Dzień Dziecka,
 17. Pierwszy dzień wiosny,
 18. Targi Edukacyjne,
 19. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:
 20. Dzień Edukacji Narodowej,
 21. Walentynki,
 22. Pierwszy Dzień wiosny.

 


OKRES I – SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Miesiąc

Termin

Działanie

Osoba odpowiedzialna

Wrzesień

01.09.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (z przystosowane do zasad bezpieczeństwa w okolicznościach pandemii)

A. Wojtczak

E. Chmielewska-Krauze

M. Tończyk

K. Brodziak

K. Bień

09.09.2020

Kiermasz podręczników

 

** A.Wojtczak/

** E.Chmielewska-Krauze

10.09.2020

 

Spotkanie organizacyjne Samorządu

A. Wojtczak

M. Tończyk

16.09.2020

Aktualizacja tablicy informacyjnej.

Temat: prezentacja kół zainteresowań, plan działań uczniowskich w I okresie.

** A.Wojtczak/

** E.Chmielewska-Krauze

M. Tończyk

 

IX 2020

Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego

A. Wojtczak

E. Chmielewska-Krauze

M. Tończyk

K. Brodziak

K. Bień

IX/X 2020

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łodzi

** A. Wojtczak

M. Tończyk

Październik

10.2020

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego – realizacja bieżących zadań.

A. Wojtczak

E. Chmielewska-Krauze

M. Tończyk

K. Brodziak

K. Bień

10.2020

Aktualizacja tablicy informacyjnej.

Temat: Dzień Edukacji Narodowej.

** A.Wojtczak/

** E.Chmielewska-Krauze

M. Tończyk

14.10.2020

Uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych.

 A. Wojtczak

E. Chmielewska-Krauze

M. Tończyk

K. Brodziak

K. Bień

30.10.2020

Halloween.

Klasy wraz z wychowawcami

Listopad

 

 

 

 

11.2020

 

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego – realizacja bieżących zadań.

A. Wojtczak

E. Chmielewska-Krauze

M. Tończyk

K. Brodziak

K. Bień

11.2020

Aktualizacja tablicy informacyjnej.

** A.Wojtczak/

** E.Chmielewska-Krauze

M. Tończyk

27.11.2020

Szkolne Andrzejki.

 Samorząd Uczniowski wraz z chętną klasą

04.12.2020

Aktualizacja tablicy informacyjnej. Temat: Mikołajki.

 ** A.Wojtczak/

** E.Chmielewska-Krauze

M. Tończyk

07.12.2020

Szkolne Mikołajki.

Prezydium SU

07-18.12.2020

Akcja charytatywna.

Akcje indywidualne klas.

Rada wolontariatu

12.2020

Szkolny opłatek – wigilie klasowe. Przeprowadzenie konkursów świątecznych.

Klasy wraz z wychowawcami

 

Styczeń

01.2021

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego – ustalenie planu pracy na II okres.

A. Wojtczak

E. Chmielewska-Krauze

M. Tończyk

K. Brodziak

K. Bień

Wg ustaleń z Dyrekcją

Apel podsumowujący I okres.

 

A. Wojtczak

E. Chmielewska-Krauze

M. Tończyk

K. Brodziak

K. Bień