KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

przewodniczący              - Pan Jacek Pietrasiak                                                   

z-ca przewodniczącego  - Pani Magdalena Fijałkowska     
sekretarz                         - Pani Katarzyna Moszczyńska    

skarbnik                          - Pani Klaudia Pawlak                                                 

członek                           - Pani Agnieszka Kupiec                                              

                                                                              


Wpłaty na Radę Rodziców

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość dokonywania wpłat na Radę Rodziców na konto bankowe w Banku Pekao SA III O/Łódź. W tytule wpłaty prosimy umieścić nazwisko ucznia i oznaczenie klasy, do której uczęszcza.


 

Szanowni Państwo,

informujmy, że Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. Konsultacje odbędą się w terminie 19 kwietnia - 21 maja 2018 r.
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach, które będą prowadzone w formie:
1)    spotkania z interesariuszami rewitalizacji, z możliwością składania uwag do protokołu, które odbędzie się w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, w dniu 19 kwietnia 2018 r. od godz. 17.30 do godz. 20.00;
2)   warsztatów z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności z organizacjami pozarządowymi z możliwością składania uwag do protokołu; warsztaty odbędą się w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, w dniu 20 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00;
3)   spotkania z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności z przedstawicielami łódzkich szkół i uczelni wyższych oraz ekspertami z możliwością składania uwag do protokołu; spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi przy ul. Więckowskiego 35, w dniu 23 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00;
4)   spotkania z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności z przedstawicielami łódzkiej kultury oraz instytucjami i organizacjami działającymi na jej rzecz z możliwością składania uwag do protokołu; spotkanie odbędzie się w Muzeum Sztuki MS² w Łodzi przy ul. Ogrodowej 19, w dniu 24 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00;
5)   spotkania z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, rad osiedli, właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z możliwością składania uwag do protokołu; spotkanie odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź w dniu 25 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00;
6)   warsztatów z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności z przedsiębiorcami i związkami branżowymi z możliwością składania uwag do protokołu; warsztaty odbędą się w Regionalnej Izbie Budownictwa, przy ul. Łąkowej 11, 90-562 Łódź, w dniu26 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00;
7)   zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.
 
Pełna treść zarządzenia, ogłoszenia i obwieszczenia wraz z materiałem informacyjnym (dokumentem GPR) oraz formularzami konsultacyjnymi jest dostępna na stronie bip.uml.lodz.pl