KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Technik ekonomista

Zadania zawodowe:

 • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie zestawień i analiz ekonomicznych i statystycznych,
 • sporządzanie dokumentacji handlowej i księgowej,
 • obsługa ekonomiczno-finansowych programów komputerowych,
 • wykonywanie typowych prac biurowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • małe podmioty gospodarcze,
 • własna działalność gospodarcza,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe,
 • kancelarie doradztwa podatkowego,
 • organy skarbowe, biura rachunkowe,
 • inne podmioty wymagające wiedzy ekonomicznej.

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie w klasie III i 4 tygodnie w klasie IV

Kwalifikacje zawodowe
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej stosowanie wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności:

 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzanie biznesplanu.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy,
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

Egzamin z kwalifikacji EKA.04. odbywa się pod koniec trzeciej klasy.
Egzamin z kwalifikacji EKA.05. odbywa się w pierwszym okresie piątej klasy.

Przedmioty zawodowe:

 • działalność podmiotu gospodarczego,
 • język obcy zawodowy,
 • ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania,
 • gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa.