KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Nowe perspektywy – przyszłe szanse

 

 

 

„Nowe perspektywy – przyszłe szanse” Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+
Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność osób w dziedzinie
Kształcenia i szkolenia

Czas trwania projektu: 1.06.2016 – 31.05.2018 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej Erasmus+ 

Informacja o projekcie:

Projektem zostaną objęte trzy 20-osobowe grupy uczniów z klas II Technikum nr 1
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
w Łodzi kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
Każda grupa weźmie udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych realizowanych
w instytucjach w Lizbonie w Portugalii, przy współudziale partnera, którym jest
CASA DA EDUCAÇÃO.

Po przeprowadzeniu rekrutacji, zakwalifikowani uczestnicy projektu odbędą przygotowanie
kulturowe oraz językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego i podstaw języka
portugalskiego przed odbyciem  staży zawodowych. Po zakończeniu praktyk uczestnicy
projektu otrzymają dokument Europass - Mobilność opisujący kwalifikacje i umiejętności
nabyte podczas zagranicznego pobytu. Projekt wykorzysta narzędzia stosowane przez
Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym – ECVET.

Dzięki temu efekty uczenia się uzyskane przez uczniów w zagranicznych
przedsiębiorstwach będą stanowić bazę do dalszego rozwoju i akumulowania
kolejnych osiągnięć, także po zakończeniu szkoły.

Terminy praktyk grup:

I grupa   4-15.09.2017

II grupa   2-13.10.2017

III grupa   5-16.03.2018

Instytucja przyjmująca:

CASA DA EDUCAÇÃO
Praça Francisco Sá Carneiro 12, 1º esq.
1000-160 Lizbona Portugalia

www.casadaeducacao.pt


Cele i założenia projektu:

W zawodzie technik hotelarstwa uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia umiejętności
zawodowych w zakresie:

 • obsługi gości w recepcji (przyjmowanie rezerwacji, odbieranie telefonów, obsługa urządzeń
         znajdujących się w recepcji, procedura check-in i check-out, zasady rozliczania pobytu gości,
         znajomość dokumentów i obsługi programów komputerowych),
 • utrzymania czystości w pokojach i w części ogólnodostępnej (znajomość standardów pracy
         w dziale służby pięter, przygotowanie pokoju do sprzedaży),
 • przygotowania i obsługi śniadań oraz usługi room service.

W zawodzie technik obsługi turystycznej uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia
umiejętności zawodowych w zakresie:

 •  obsługi turysty indywidualnego w biurze podróży (odbieranie telefonów, obsługa urządzeń
          znajdujących się w biurze, dobieranie oferty do potrzeb turysty, poznanie ofert
          przedsiębiorstwa),
 •  udzielania informacji turystycznej (odbieranie telefonów, obsługa urządzeń znajdujących
          się w biurze, dobieranie oferty do potrzeb turysty, analiza materiałów informacyjnych),
 •  poznania wiadomości na temat walorów turystycznych Portugalii i Lizbony oraz sposobów
          ich promowania.

Realizacja projektu, poprzez udział w zajęciach przygotowawczych, a w szczególności udział
w zagranicznym stażu zawodowym zaowocuje wśród uczestników zdobyciem oraz rozwinięciem
następujących kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy:

 • nabycie doświadczenia zawodowego poza granicami kraju,
 • zdobycie dodatkowych kwalifikacji,
 • zwiększenie zakresu wiedzy zawodowej,
 • podniesienie umiejętności efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii
         w przedsiębiorstwach,
 • zapoznanie z kulturą pracy w kraju odbywania praktyki oraz poznanie standardów
         jakościowych panujących w krajach UE,
 • sprawdzenie umiejętności zawodowych i społecznych w nowych warunkach kulturowych,
 • rozwijanie umiejętności obsługi klienta biznesowego oraz dostosowania indywidualnego
         pakietu do potrzeb klienta europejskiego,
 • zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników i ich praktycznego
         wykorzystania,
 • doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego w języku obcym.

ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE 

    

                


GABLOTA OGŁOSZENIOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wyjazd grupy I (technik hotelarstwa) na praktyki stażowe w Lizbonie - 2-17.09.2017

W ramach projektu pt. „Nowe perspektywy – przyszłe szanse”, realizowanego w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność edukacyjna, uczniowie klasy III b
w zawodzie technik hotelarstwa wzięli udział w stażu zawodowym w Lizbonie w Portugalii w dniach 2-17 września 2017. Głównym celem praktyk odbywanych poza granicami kraju było poszerzenie doświadczeń zawodowych o praktykę na zagranicznym rynku pracy, a także zdobycie cennych umiejętności pracy w międzynarodowym zespole. Potwierdzeniem tych kwalifikacji jest certyfikat Europass Mobility, potwierdzający uzyskanie konkretnych umiejętności zawodowych oraz kwalifikacji na obszarze całej Europy w zakresie odbytego programu praktyk.

Wyjazd do Portugalii był również wspaniałą okazją do poznania zwyczajów i kultury portugalskiej. Podczas pobytu na stażu młodzież uczestniczyła w bogatym programie kulturowym, mającym na celu zdobycie wiedzy na temat danego regionu kulturowego. Uczestnicy praktyk mieli możliwość podziwiania zabytków Lizbony, Sintry i Fatimy oraz poszerzenia wiedzy o iberyjskim obszarze kulturowym. Wszystkie poznane miejscowości zachwycały swoim bogactwem i licznymi atrakcjami turystycznymi.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież miała okazję obserwować i dostosować się do warunków panujących na portugalskim rynku pracy. Pobyt oraz praktyki za granicą przyczyniły się również do zwiększenia samodzielności oraz odpowiedzialności za decyzje zawodowe, samodzielnego rozwiązywania problemów oraz przełamania barier kulturowych, językowych i osobistych. A co najważniejsze – każdy uczestnik przywiózł ze sobą niezapomniane wrażenia z tego odległego krańca Europy!

    

    

            

     

    

    

    

   

    

    

    

    

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU


Wyjazd grupy II (technik obsługi turystycznej) na praktyki stażowe w Lizbonie - 29.09-14.10.2017

Już po raz kolejny, w związku z projektem pt. „Nowe perspektywy – przyszłe szanse”, realizowanym
w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność edukacyjna, uczniowie klasy trzeciej, tym razem w zawodzie technik obsługi turystycznej, wzięli udział w stażu zawodowym w Lizbonie w Portugalii w dniach 2-13 października 2017. Głównym celem praktyk odbywanych poza granicami kraju było poszerzenie doświadczeń zawodowych o praktykę na zagranicznym rynku pracy, a także zdobycie cennych umiejętności pracy w międzynarodowym zespole. Potwierdzeniem tych kwalifikacji jest certyfikat Europass Mobility, poświadczający uzyskanie konkretnych umiejętności zawodowych oraz kwalifikacji na obszarze całej Europy w zakresie odbytego programu praktyk.

Wyjazd do Portugalii okazał się również niesamowitym przeżyciem pod względem turystycznym, kulinarnym i kulturowym. Młodzież podczas pobytu na stażu brała udział w bardzo urozmaiconym programie, mającym na celu zdobycie wiedzy na temat jednego z regionów Półwyspu Iberyjskiego. Uczestnicy praktyk mieli możliwość podziwiania nie tylko zabytków Lizbony, Sintry i Fatimy, ale także zachwycali się krańcem Europy na przylądku Cabo da Roca oraz korzystali, przy pięknej pogodzie,
z plaż nad Oceanem Atlantyckim. Wszystkie zwiedzane miejsca zachwycały swoim bogactwem
i licznymi walorami turystycznymi.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież klasy turystycznej miała okazję obserwować i dostosować się do warunków panujących na portugalskim rynku pracy. Szczególnie znajomość języka angielskiego, jak podkreślali pracodawcy, okazała się być jedną z najważniejszych umiejętności, którą młodzież mogła rozwijać. Pobyt oraz praktyki za granicą przyczyniły się również do zwiększenia samodzielności oraz odpowiedzialności odnośnie podejmowania przyszłych decyzji zawodowych, jak również przełamania barier kulturowych, językowych i osobistych. Praktyki zawodowe w stolicy na krańcu Europy spełniły
z pewnością oczekiwania naszej młodzieży, która wróciła szczęśliwie z pełnym bagażem doświadczeń.

   

  

  

  

  

 


European Vocational Skills Week 2017

Już po raz kolejny w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej nasza szkoła wzięła udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego z myślą o wysokiej jakości umiejętnościach i miejscach pracy. Nasza szkoła, która od wielu lat realizuje projekty współfinansowane ze środków europejskich, wielokrotnie podkreśla swoje zaangażowanie w ich realizację poprzez promowanie przykładów dobrych praktyk.

28 listopada 2017 roku odbyły się w naszej szkole Dni Doradztwa Zawodowego w ramach kampanii „Ucz się w Łodzi” promującej szkolnictwo zawodowe w Łodzi i regionie łódzkim, które połączone były z podpisaniem umów patronackich, mających na celu zacieśnienie współpracy z pracodawcami. Uroczystości towarzyszyły pokazy praktycznych umiejętności nabytych przez uczestników projektu współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ pt. „Nowe perspektywy – przyszłe szanse”, którzy w dniach 2-17 września 2017 roku wzięli udział w stażach zawodowych w Lizbonie w Portugalii. Uczestnicy projektu odbyli praktykę w hotelach sieci Fenix (Fenix Music, Fenix Garden, Fenix Lisboa) oraz w hotelach Upon Lisbon, Gat Rossio, As Lisboa, Jupiter Lisboa Hotel oraz Travel Park. Oprócz niezapomnianych wspomnień młodzież zdobyła liczne doświadczenia zawodowe, głównie w zakresie obsługi śniadań, pracy w barach hotelowych, ale także w zakresie obserwacji pracy recepcji czy też pracy działu housekeeping. Szczególnie przydatnymi umiejętnościami mogą się pochwalić ci uczestnicy staży, którzy mieli możliwość pracy w barach hotelowych, gdzie pod czujnym okiem mentorów przygotowywali drinki i napoje zgodnie z zamówieniami gości hotelowych lub też serwowali kawę na wiele sposobów. Pokaz tych umiejętności, który odbył się w naszej szkole, przyciągnął duże zainteresowanie zaproszonych gości, gimnazjalistów, ale także członków społeczności szkolnej, którzy osobiście chcieli docenić walory przyrządzonych napojów. Wielu uczniów podziwiało i zazdrościło tak przydatnych w zawodzie hotelarza umiejętności!

  

  

  

  


Wyjazd grupy III (technik hotelarstwa) na praktyki stażowe w Lizbonie - 3-18.03.2018

W dniach 3-18 marca 2018 roku ostatnia grupa projektowa wzięła udział w stażu zawodowym w Lizbonie w Portugalii w ramach projektu pt. „Nowe perspektywy – przyszłe szanse”, realizowanego w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Głównym celem praktyk odbywanych poza granicami kraju było poszerzenie doświadczeń zawodowych o praktykę na zagranicznym rynku pracy, a także zdobycie cennych umiejętności współpracy w międzynarodowym zespole. Zwieńczeniem udziału w projekcie jest certyfikat Europass Mobility potwierdzający uzyskanie konkretnych umiejętności zawodowych oraz kwalifikacji na obszarze całej Europy w zakresie odbytego programu praktyk.

Podczas pobytu na stażu zawodowym w Lizbonie, uczestnicy projektu wzięli również udział w bogatym programie kulturowym. Oprócz licznych zabytków Lizbony, takich, jak: Klasztor Hieronimitów, Pomnik Odkrywców, Wieża Betlejemska, Klasztor Karmelitów, Katedra, odwiedzili również największe w Europie Oceanarium. Niezapomnianym elementem wyjazdu była przejażdżka zabytkowym tramwajem połączona z podziwianiem panoramy Lizbony z licznych tarasów widokowych. Uczestnicy praktyk mieli możliwość odwiedzenia pomnika Cristo Rei, przylądka Cabo da Roca, słynnych Boca do Inferno, Klasztoru w Batalha, Fatimy czy też Sintry z jej niesamowitymi ogrodami. Wszystkie poznane miejsca zachwycały swoim bogactwem, pięknem i ogromnym urokiem.

 Dzięki udziałowi w projekcie młodzież miała okazję zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia, nie tylko zawodowe. Pobyt oraz praktyki za granicą przyczyniły się w dużym stopniu do zwiększenia samodzielności oraz odpowiedzialności za decyzje zawodowe, a także do przełamania barier kulturowych i językowych. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że wyjazd do Lizbony pozostanie niezapomnianą przygodą!

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   


Promocja projektu

Realizacja projektu pt. „Nowe perspektywy – przyszłe szanse” wiązała się z jego promocją na każdym etapie działań. Młodzież oraz nauczyciele zaangażowani w jego realizację dokładali starań, aby informacje o działaniach projektowych oraz o umiejętnościach zdobytych przez jego uczestników docierały do jak najszerszego grona odbiorców. Informacja o początkach jego realizacji znalazła się na łamach łódzkiego wydania Gazety Wyborczej:

Z łódzkiej szkoły do Lizbony. Erasmus plus

Społeczność szkolna otrzymywała informacje o postępach przebiegu projektu podczas apeli szkolnych podsumowujących kolejne okresy roku szkolnego. Uczestnicy staży zawodowych chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wyjazdów do Portugalii. Informacje te były również przekazywane szerszej grupie odbiorców, zarówno podczas imprez szkolnych, jak i tych o zasięgu lokalnym i regionalnym. Uczestnicy projektu byli obecni na wielu imprezach, podczas których mogli zaprezentować zdobyte umiejętności, w tym szczególnie widowiskowe pokazy nabytych umiejętności barmańskich. Pokazy te każdorazowo przyciągały wielu chętnych, zainteresowanych możliwościami, jakie daje udział w praktykach stażowych poza granicami kraju.

Dzień Zawodowca 22 lutego 2018

   

   

   

   

   

   

XXI Łódzkie Targi Edukacyjne 1-2 marca 2018

 

     

    

Dzień Sąsiada 9 czerwca 2018

   

   

   

Niezapomniane chwile, które przeżyli uczestnicy projektu, zostały utrwalone na niezliczonych zdjęciach, które prezentowane były podczas wielu uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych. Wybrane fotografie przedstawiające uczestników przy pracy oraz miejsca, które zwiedzili, zostały umieszczone na plakatach składających się na wystawę podsumowującą dwuletni okres realizacji projektu.

   

   

W imieniu uczestników dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym projektem oraz zachęcamy wszystkich do udziału w stażach zawodowych, które są okazją do zdobycia nowych doświadczeń oraz przeżycia niezapomnianej przygody!


Uroczystość zakończenia realizacji projektu

W dniu 22 czerwca 2018 roku w gmachu szkoły miała miejsce uroczystość zakończenia realizacji projektu współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ pt. „ Nowe perspektywy – przyszłe szanse”, w którym wzięło udział 60 uczniów Technikum nr 1 kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna, w tym uczestnicy projektu, rada pedagogiczna oraz rodzice uczniów. Swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście, w tym przedstawiciele pracodawców współpracujących ze szkołą:

- Pani Aleksandra Polańska-Hadrowicz - Human Resources Manager, opiekun klasy patronackiej, Hotel VIENNA HOUSE ANDEL’S LODZ w Łodzi,

- Pan Dominik Chrapek - Dyrektor Gastronomii, Hotel DoubleTree by Hilton Łódź,

- Pan Dariusz Koliński - Dyrektor Portu, Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi,

- Pan Janusz Molenda - Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego w Łodzi,

- Pani Ewa Koper - Doradca zawodowy, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi,

- Pan Jacek Pietrasiak, Pan Radosław Parteka, Pan Witold Popczyński, Rada Rodziców ZSETH w Łodzi.

Koordynator projektu – pani Halina Idzikowska-Błędek podsumowała dwa lata realizacji projektu, zwracając szczególną uwagę na nabyte kompetencje zawodowe uczestników projektu. Wspomniała również o jednym z niezmiernie ważnych aspektów projektu, po raz pierwszy wprowadzonym przez naszą szkołę, jakim była implementacja Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, w skrócie zwanego ECVET, który pozwala na wykorzystanie przez uczestników projektu efektów kształcenia uzyskanych za granicą dla dalszej edukacji oraz rozwoju zawodowego. Dzięki wdrożeniu tego systemu uczniowie mają możliwość akumulowania osiągnięć i poszerzania kompetencji zawodowych. Koordynator projektu podkreśliła, iż doświadczenie zdobyte przez naszych uczniów jest dodatkowym atutem w poszukiwaniu zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Zwieńczeniem udziału w projekcie było uroczyste wręczenie wszystkim trzem grupom projektowym certyfikatów Europass Mobilność, potwierdzających uzyskanie umiejętności zawodowych oraz kwalifikacji na obszarze całej Europy w zakresie odbytego programu praktyk. Otrzymane portfolio projektowe zawierało również Certyfikat od instytucji przyjmującej, Zaświadczenie dyrektora szkoły o udziale w projekcie oraz referencje od pracodawców. Dodatkowym wyróżnieniem została uhonorowana dwójka uczestników projektu za bardzo aktywny udział w promocji projektu poprzez prezentację umiejętności zawodowych zdobytych podczas zagranicznego stażu.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. Mamy nadzieję, że wspólny wysiłek przyniósł obfite owoce, a portugalskie wspomnienia będą jednymi z najważniejszych, jakie uczestnicy projektu zachowają w pamięci.

   

   

   

      

   


 DOKUMENTY

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram grupa I luty 2017

Harmonogram grupa II luty 2017

Wyniki rekrutacji - 31.01.2017

Harmonogram grupa I marzec 2017

Harmonogram grupa II marzec 2017

Wyniki rekrutacji - 3.03.2017

Wyniki rekrutacji - 7.03.2017

Harmonogram grupa I kwiecień 2017

Harmonogram grupa II kwiecień 2017

Harmonogram  grupa I maj 2017

Harmonogram grupa II maj 2017

Harmonogram grupa I maj 2017 (zmiana)

Harmonogram grupa II maj 2017 (zmiana)

Harmonogram grupa I czerwiec 2017

Harmonogram grupa II czerwiec 2017

Wyniki rekrutacji - 1.09.2017

Harmonogram grupa III październik 2017

Harmonogram grupa III listopad 2017

Harmonogram grupa III listopad 2017 (zmiana)

Harmonogram grupa III listopad 2017 (zmiana II) i grudzień 2017

Harmonogram grupa III styczeń 2018

Harmonogram grupa III luty 2018