KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA

Projekt pn. „Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA”

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 30.04.2020 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 460 h specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych,
2 kursów zawodowych i 4 szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców dla 50 uczniów ZSETH kierunku TE.

REKRUTACJA DO PROJEKTU zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu w dniach 01.05.2018 r. – 31.05.2018 r. wśród uczniów ZSETH kierunku TECHNIK EKONOMISTA.

Poprzedzą ją działania informacyjno-promocyjne (rozwieszenie informacji nt. rekrutacji do projektu w szkole, przekazanie info nauczycielom, a także uczniom np. podczas godzin wychowawczych) oraz ich rodziców (informacje na zebraniach rodziców), a także przez zamieszczenie informacji na stronie www szkoły.

Kolejny etap rekrutacji to wywiady z wychowawcami klas, gdyż w projekcie udział wezmą uczniowie najsłabsi (miernik: średnia ocen) oraz ci, którzy będą odznaczali się niską motywacją, brakiem wiary we własne siły lub niedostrzegający potrzeby dokształcania, a także wyrażający chęć uczestnictwa w projekcie. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BRANI POD UWAGĘ BĘDĄ UCZNIOWIE, KTÓRZY DOTYCHCZAS NIE KORZYSTALI ZE WSPARCIA W PROJEKCIE OBECNIE REALIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ.

SZKOLENIA:

  1. Sprzedaż usług (16h-1grX10os)
  2. Wypełnianie dokumentacji branżowej (24h-1grX10os)
  3. Praca w grupie a samodzielne podejmowanie decyzji (24h-1grX10os)
  4. Obsługa kas fiskalnych (16h-3grX10os)

Szkolenia zakończone zostaną EGZAMINEM oraz wydaniem certyfikatów uczestnikom.

KURSY SPECJALISTYCZNE:

  1. Kurs archiwisty I ST (34hX5os)
  2. Kurs archiwisty II ST (38hX5os)

Każdy kurs zakończy się EGZAMINEM/TESTEM oraz wydaniem dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji (zaświadczenie MEN, certyfikat).

PRZEZ ZDOBYCIE NOWYCH KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNICY PROJEKTU STANĄ SIĘ BARDZIEJ ATRAKCYJNI NA RYNKU PRACY

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE POZALEKCYJNE DLA TE:

  1. Obsługa programów komputerowych w branży usługowej (40h) 5grx10os
  2. Rachunkowość zarządcza (80h) 2grx10os.
  3. Rachunkowość finansowa (80h) 2grx10os
  4. Tworzenie biznesplanów (80h teoret+20h praktycznych) 2grx10 os.

STAŻE U PRACODAWCÓW:

50 osób (26 KOBIET/ 24 MĘŻCZYZN) - 60 staży – trwających: 150h /1 Uczestnika Projektu 10 najlepszych stażystów (wybranych w oparciu o wywiady z opiekunami staży, udział w zajęciach pozalekcyjnych i innych aktywnościach projektowych - frekwencja) otrzyma możliwość odbycia staży również w kolejnym roku (ponownie 150 h - 1 miesiąc).

DOPOSAŻENIE PRACOWNI (2 pracownie)

Przeprowadzenia indywidualnego DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO:

TERMINARZ:

REKRUTACJA:

01.05.2018 r. – 31.05.2018 r.

09.09.2018 r. – 30.09.2018 r.

STAŻE ZAWODOWE:

LIPIEC lub SIERPIEŃ 2018 r. (150 h = 19 dni roboczych)

LIPIEC lub SIERPIEŃ 2019 r. (150 h = 19 dni roboczych)

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE,

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE, KURSY:

wrzesień 2018 r. – kwiecień 2020 r.

XI 3 HARMONOGRAM ZAJĘĆ LISTOPAD 2019

XI 3 HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUDZIEŃ 2019