KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Projekt pn. „Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI”

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 30.04.2020 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU zostanie przeprowadzona przez koordynatora projektu w dniach 01.05.2018 r. – 31.05.2018 r. wśród UCZNIÓWI NAUCZYCIELI ZSETH kierunków TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI.

Poprzedzą ją działania informacyjno-promocyjne (rozwieszenie informacji nt. rekrutacji do projektu w szkole, przekazanie info nauczycielom, a także uczniom np. podczas godzin wychowawczych) oraz ich rodziców (informacje na zebraniach rodziców), a także przez zamieszczenie informacji na stronie www szkoły.

Kolejny etap rekrutacji to wywiady z wychowawcami klas, gdyż w projekcie udział wezmą uczniowie najsłabsi (miernik: średnia ocen) oraz ci, którzy będą odznaczali się niską motywacją, brakiem wiary we własne siły lub niedostrzegający potrzeby dokształcania, a także wyrażający chęć uczestnictwa w projekcie. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BRANI POD UWAGĘ BĘDĄ UCZNIOWIE, KTÓRZY DOTYCHCZAS NIE KORZYSTALI ZE WSPARCIA W PROJEKCIE OBECNIE REALIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ.

Zostanie stworzona lista rezerwowa UP. Dodatkowa rekrutacja zostanie przeprowadzona wśród klas I TP i TT we IX’2018 r.

UCZNIOWIE:

SZKOLENIA:

 1. Praca z trudnym klientem
 2. Negocjacje handlowe
 3. Manager hotelu, restauracji, cateringu
 4. Sprzedaż usług
 5. Ochrona lotnictwa cywilnego
 6. Savoire vivre w obsłudze gościa niepełnosprawnego
 7. Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów
 8. Zasady ruchu pojazdów w strefie operacyjnej lotniska
 9. Odladzanie/Zabezpieczanie przed oblodzeniem samolotów
 10. Obsługa załóg statków powietrznych
 11. Live Animals regulations
 12. Dangerous goods regulations category

 NAUCZYCIELE:

 1. Facylitator i moderator procesu kształcenia zawodowego
 2. Agroturystyka

 Szkolenia zakończone zostaną EGZAMINEM oraz wydaniem certyfikatów uczestnikom.

KURSY SPECJALISTYCZNE:

UCZNIOWIE:

 1. BARISTA I STOPNIA
 2. BARISTA II STOPNIA
 3. BARMAŃSKI I STOPNIA
 4. BARMAŃSKI II STOPNIA
 5. ANIMATORA CZASU WOLNEGO
 6. WÓZKÓW WIDŁOWYCH
 7. WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO
 8. PIERWSZEJ POMOCY
 9. REZYDENTA
 10. JĘZYKA MIGOWEGO

 

NAUCZYCIELE:

 1. BARMAŃSKI
 2. BARISTY

Każdy kurs zakończy się EGZAMINEM/TESTEM oraz wydaniem dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji (zaświadczenie MEN, certyfikat).

PRZEZ ZDOBYCIE NOWYCH KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNICY PROJEKTU STANĄ SIĘ BARDZIEJ ATRAKCYJNI NA RYNKU PRACY

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE POZALEKCYJNE DLA TH:

 1. GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 2. OBSŁUGA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH BRANŻY USŁUGOWEJ
 3. ENGLISH FOR TOURISM
 4. OBSŁUGA SYSTEMÓW REZERWACYJNYCH GDS
 5. ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

 STAŻE U PRACODAWCÓW:

90 osób - 90 staży– trwających: 150h /1 Uczestnika Projektu - przewidziane koszty: wynagrodzenie stażysty i opiekuna (max 5 ucz na 1 opiekuna) oraz koszty doposażenia stanowiska oraz zwrot kosztów dojazdu stażysty na staż.

DOPOSAŻENIE PRACOWNI

Przeprowadzenia indywidualnego DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO:

-indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone przez doradcę zawodowego

-prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego

  

TERMINARZ:

REKRUTACJA:

01.05.2018 r. – 31.05.2018 r.

01.09.2018 r. – 30.09.2018 r.

STAŻE ZAWODOWE:

LIPIEC lub SIERPIEŃ 2018 r. (150 h = 19 dni roboczych)

LIPIEC lub SIERPIEŃ 2019 r. (150 h = 19 dni roboczych)

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE,

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE, KURSY:

wrzesień 2018 r. – kwiecień 2020 r.

XI_3_ZSETH_HARMONOGRAM WSPARCIA TT