KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ekopracownia


Zadanie pn. „Ekopokolenie w ZSETH”
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 2016 r.

Nazwa Zadania: „Ekopokolenie w ZSETH – utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi
Wartość całkowita zadania – 34.138,00  zł
Maksymalna kwota dofinansowania zadania przez  WFOŚiGW – 28.178,00  zł
Udział własny – 5. 960,00 zł

Opis projektu:
Projekt „Ekopokolenie w ZSETH – utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi powstał w ramach konkursu „Nasza Eko-
pracownia 2016” organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

 Cele projektu:

 • poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • uwrażliwianie na problematykę zagrożeń środowiska oraz propagowanie jego ochrony,
 • kształtowanie postaw ekologicznych,
 • zachęcanie do włączenia się do udziału w różnorodnych akcjach proekologicznych,
 • rozwijanie aktywności badawczej wśród młodzieży,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz uświadomienie, że codzienne
         czynności, w tym segregowanie i prawidłowa utylizacja odpadów, mają ogromne znaczenie
         dla przyrody,
 • kształtowanie pozytywnych nawyków związanych z wielokrotnym wykorzystaniem przedmiotów.

Adresatami projektu jest młodzież Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich
im. Wł. Grabskiego w Łodzi (uczniowie wszystkich poziomów klas). Projekt adresowany
jest do wszystkich uczniów, zaś niektóre jego elementy są adresowane do uczniów
szczególnie zainteresowanych tematyką biologiczną, ekologiczną czy geograficzną.

Zajęcia dotyczące projektu odbywają się podczas lekcji biologii, chemii, geografii,
geografii turystycznej, podstaw turystyki, organizacji pracy w hotelarstwie, zajęć
dodatkowych dla maturzystów z biologii i geografii, zajęć przygotowujących do
konkursów biologicznych, ekologicznych czy turystycznych, zajęć koła
geograficznego i koła ekologicznego. 

Projekt realizują: Pani Izabela Duszyńska – nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych
                              i Pani Małgorzata Tończyk – nauczyciel geografii

Sposoby realizacji projektu to:

 • warsztaty ekologiczne, prozdrowotne i laboratoryjne;
 • zajęcia terenowe;
 • wycieczki edukacyjne;
 • akcje proekologiczne;
 • sesje plakatowe i multimedialne;
 • konkursy ekologiczne;
 • spotkania z pracodawcami;
 • gabloty ekspozycyjne.

W ramach projektu przeprowadzono modernizację pracowni biologicznej:

 • pomalowano pomieszczenie, odświeżono stolarkę okienną;
 • zabudowano ścianę z dygestorium  i powieszono nową tablicę białą sucho ścieralną;
 • zmodernizowano oświetlenie, instalację elektryczną naścienną;
 • wymieniono zlew i baterię, założono szafkę pod zlewem;
 • zawieszono fototapetę o tematyce ekologicznej;
 • w oknach zamontowano nowe rolety przeciwsłoneczne;
 • zakupiono rośliny doniczkowe.

Do pracowni biologicznej w ramach projektu zakupiono:

 • meble dla uczniów – stoły jednoosobowe i krzesła, stoły laboratoryjne, szafy i komody;
 • biurko nauczyciela wraz z fotelem;
 • sprzęt multimedialny: komputer stacjonarny z oprogramowaniem, głośniki, monitor.

Nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione do pracowni to:

 • stacja meteorologiczna ustawiona na boisku szkolnym;
 • szkielet człowieka;
 • model budowy anatomicznej człowieka;
 • model budowy kwasu DNA;
 • symulator obiegu wody w atmosferze;
 • walizka ekobadacza;
 • publikacje książkowe dotyczące biologii, turystyki i ekologii;
 • płyty multimedialne biologii, turystyki i ekologii;
 • kompasy, globusy , gnomony;
 • mapy fizyczne Polski;
 • plansze ekologiczne.

1 marca 2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie ekopracowni „Ekopokolenie w ZSETH”.

www.zainwestujwekologie.pl

Fotorelacja z otwarcia Eko-pracowni